Strażacy edukowali dzieci

Chodzież Najnowsze Wydarzenia
CHODZIEŻ. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców powiatu.
Najciekawsze zdaniem dzieci zajęcia odbyły się w jednostce, gdzie zaprezentowano „Mobilny symulator zagrożeń pożarowych”.
– Mobilny symulator zagrożeń pożarowych służy do demonstracji zagrożeń pożarowych i ekologicznych w przestrzeni prywatnej. Jest to profesjonalna makieta domu jednorodzinnego z pełnym wyposażaniem sterowana przez specjalnie stworzoną aplikację. W poszczególnych pomieszczeniach symulatora takich jak kuchnia, sypialnia czy łazienka zaaranżowano potencjalne zagrożenia pożarowe, a dzięki zainstalowanej w domku zadymiarce, w sposób obrazowy, można pokazać rozprzestrzenianie się dymu w budynku podczas pożaru np. sadzy w kominie, a także w jaki sposób działają czujki dymu czy tlenku węgla– wyjaśnia mł. bryg. Leszek Naranowicz, zastepca Komendanta Powatowego PSP w Chodzieży.
W trakcie spotkań przybliżone zostały również tematy związane z zagrożeniami występującymi w domach i miejscach zamieszkania zbiorowego, podczas wypoczynku zimowego oraz w czasie spędzania czasu wolnego w miejscach niebezpiecznych m. in. na jeziorze pokrytym lodem. Ponadto omówiono profilaktykę przeciwdziałania zagrożeniom, z którymi uczniowie mogą spotkać się podczas ferii zimowych oraz przedstawiono bezpieczne sposoby spędzania czasu wolnego zimą omawiając akcję „Bezpieczne Lodowisko”. Spotkania odbyły się również w ramach akcji edukacyjnych „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Bezpieczne ferie zimowe” oraz „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, w związku z okresem zimowym przestrzega przed przebywaniem na zamarzniętych stawach, jeziorach i rzekach – zabawa na lodzie zawsze niesie ze sobą niebezpieczeństwo. Szczegółowe porady dotyczące bezpiecznego zachowywania się przy występujących zagrożeniach podczas ferii można uzyskać na stronie internetowej komendy
http://www.chodziez.psp.wlkp.pl/ zakładce „PORADY”.
(Red.)
 Fot. asp. Artur Binkowski