Aktywny „wykrywacz pieszych”

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Po raz pierwszy w naszym mieście zainstalowano system tzw. aktywnego przejścia dla pieszych.  Zwiększa on bezpieczeństwo i widoczność przechodniów poprzez jasne światło, zapalające się tylko wtedy, gdy do przejścia zbliża się pieszy.

Dodatkowe jasne halogenowe światła zainstalowano na słupach  oraz punktowo na jezdni. Przejście jest również monitorowane przez dwie kamery. System zainstalowano na pasach na ulicy Śniadeckich, z którego na co dzień korzystają m.in. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 11.

 Paulina Barycza