Zajęcia edukacyjne w redakcji Wasze Media

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. 7 lutego  uczniowie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile  udali się do redakcji „Wasze Media” w celu poznania specyfiki działania lokalnych mediów.  

Zajęcia poprowadziła właścicielka redakcji Agnieszka Norkowska, a udział w nich wzięli uczniowie klas drugich o profilu policyjnym oraz opiekun, Kinga Mikołajewska – nauczycielka historii i wos-u.

Zapytaliśmy Panią Kingę jakie były  odczucia młodzieży po spotkaniu.

-Uczniowie z zadowoleniem wspominali wizytę w redakcji. Nabrali ochoty do głębszego zainteresowania się regionem, z którego się wywodzą. Ta oryginalna forma zajęć dała możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem lokalnych mediów.

Mateusz Kociński