Janusz Drożdż sołtysem Skrzatusza

Najnowsze Piła Wydarzenia

SKRZATUSZ. Wczoraj w miejscowej szkole podstawowej odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

 

Sołtysem sołectwa Skrzatusz został Janusz Drożdż.  Radę Sołecką tworzą; Kinga Kanduła, Katarzyna Czyżykowska, Łyszczarz Maria, Barbara Grygiel, Lena Dąbrowska i Piotr Bolesta.

W trakcie wyborów z mieszkańcami pożegnała się ustepująca sołtys i radna gminy Emilia Kałucka. Za swoją ciężką pracę na rzecz Sołectwa została obdarowana burzą oklasków na stojąco oraz kwiatami.

Po wyborze nowy sołtys podziękował mieszkańcom za zaufanie i prawie jednogłośny wybór, Przedstawił też program na najbliższy okres.
Gminę reprezentowali: Mazur Iwona – Sekretarz Gminy, Kliber Elzbieta – Przewodniczaca Rady, Zawisza Krystyna – pracownik UG, Weronika Kucharczyk – radna.

 

 Stowarzyszenie Przyjazna Wieś (fb)