Odczuliśmy, co parlament zdecyduje!

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. Jesteśmy szkołą, która od 2005 roku nosi imię ojca Europy- Roberta Schuama. Mottem życiowym patrona zjednoczonej Europy było hasło: “Integracja to  nasze wspólne poszukiwanie”. Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaproponowały nam udział w projekcie „Europejczyk odczuje, co Parlament zdecyduje”. Skorzystaliśmy z tej propozycji.

W ramach przedsięwzięcia odbyły się lekcje w klasach VII-VIII, symulacja rozprawy sądowej i debata. Projektowi przyświecały następujące cele: zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami na temat Parlamentu Europejskiego. Pokazanie uczniom przykładowych tematów, nad którymi dyskutuje się w Parlamencie oraz uświadomienie im, że decyzje podejmowane w Parlamencie mogą mieć bezpośredni, konkretny wpływ na ich życie. Wszystko to z okazji zbliżających sie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Na zajęciach, uczniowie szukali argumentów dotyczących dwóch kwestii wprowadzenia ograniczenia używania produktów z plastiku i takiego samego składu produktów dostępnych we wszystkich krajach. Uczniowie bardzo mocno podkreślali szkodliwość używania produktów plastikowych dla zdrowia człowieka i całego środowiska. Jeśli chodzi o skład produktów, to ich zdaniem nie powinniśmy być oszukiwani i kupować produkty niższej jakości. Prawdziwym wyzwaniem dla uczniów było znalezienie odpowiednich, sensownych argumentów na dany temat. Najwięcej emocji wzbudziła pierwsza kwestia. To właśnie ona stała się przedmiotem symulacyjnej rozprawy sądowej, która odbyła się w Sądzie Rejonowym w Wałczu. Była to rozprawa z powództwa Stowarzyszenia na Rzecz Czystego Środowiska „EKOLUDZIE” w Wałczu przeciwko pozwanemu PLASTIX Sp. z o.o. w Wałczu.

Rozprawę poprowadziła SSR p. Alicja Mazurkiewicz. Udział wzięli zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej, Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Janusz Zaremba oraz pracownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Wałcz Kamila Stanisławska oraz uczniowie klasy VII i VIII, którzy profesjonalnie odegrali rolę prezesów obu firm, ich pełnomocników oraz świadków. Rozprawa zakończyła się ugodą sądową – pozwany Plastix zobowiązał się w terminie 10 lat do przekształcenia linii produkcyjnej na materiały przyjazne dla środowiska.

Kolejnym przedsięwzięciem była zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 2 debata parlamentarna pod tytułem „Europejczyk odczuje, co Parlament zdecyduje”. Głównym jej celem było zaznajomienie uczestników z pracą Parlamentu Europejskiego, tematami nad jakimi pochylają się eurodeputowani oraz uświadomienie wpływu podejmowanych przez tę instytucję decyzji na nasze życie.

Udział w debacie wzięły następujące osoby: Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Anna Krysztofiak, Dyrektor Wałeckiego Centrum Kultury Maciej Łukaszewicz, Sędzia Sądu Rejonowego Alicja Mazurkiewicz, Podinspektor Wydziału ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wałcz Edyta Kosmalska, pracownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Wałcz Kamila Stanisławska, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego  Waldemar Rogulski, nauczyciel języka polskiego z tej szkoły Monika Kulikowska wraz z II klasą oraz dyrektor i wicedyrektor naszej szkoły Andrzej Łojewski i Elżbieta Malingowska. W debacie uczestniczyli także uczniowie wygasającego Publicznego Gimnazjum nr 2 w Wałczu. W debatę wprowadzili nas uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, którzy wyjaśnili, czym jest Parlament Europejski, jaką rolę pełni, a także jak wyglądają wybory do Europarlamentu.

Następnie rozpoczęła się dyskusja  na cztery wyznaczone tematy. Pierwsza poruszona kwestia dotyczyła wprowadzenia zakazu wykorzystywania jednorazowych plastikowych opakowań. Swoje zdanie wygłosili także zaproszeni goście, jak również pozostali uczestnicy debaty. Kolejny temat to wprowadzenie 4-miesięcznego urlopu dla ojców. Uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego i z naszej szkoły wyjaśnili z pomocą prezentacji, w jaki sposób ten urlop może się przyczynić do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców, a także w relacjach ojciec-dziecko. Zdania zebranych osób były nieco podzielone. Jedni uważali, że jest to bardzo dobry pomysł, natomiast byli i tacy, dla których projekt ten był nie do przyjęcia. Trzeci temat debaty brzmiał – ujednolicenie składu produktów oferowanych konsumentom we wszystkich krajach członkowskich. Dostrzegliśmy tu wyraźną różnicę pomiędzy artykułami tej samej marki  w różnych państwach. W związku z tematem wywiązała się burzliwa dyskusja.

 

Przed prezentacją ostatniego tematu – zniesienia czasu w Unii Europejskiej, głos zabrał Dyrektor i nauczyciel geografii SP2 Andrzej Łojewski, dzięki czemu uczestnicy lepiej zrozumieli temat, który bardzo mocno ich podzielił. Podsumowaniem każdego tematu było głosowanie w danej sprawie. Debata pokazała ważność spraw, którymi zajmuje się Parlament Europejski. Była okazją, aby wymienić się opinią na dany temat.

Każde z przeprowadzonych przedsięwzięć umożliwiło uczniom rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych i  formułowania myśli. Pokazało, że głos młodego obywatela również ma znaczenie w społeczeństwie.

 

Koordynatorem projektu w szkole była Małgorzata Parda. Zaprosiła do współpracy Marię Ferenc oraz Barbarę Frejmut, która w mistrzowski sposób poprowadziła debatę.

Test i zdjęcia: Małgorzata Parda

 Fot. Natalia Malec, Igor Bagniewski