Karciane oczko strażaków

Złotów
POWIAT ZŁOTOWSKI. 21 czerwca strażacy powiatu złotowskiego wypracowali tak zwane karciane oczko. Od godziny 08.00 do godziny 18.00 obsłużyli bowiem 21 różnego rodzaju zdarzeń.
Dzień rozpoczął się od wypadku drogowego na drodze krajowej przebiegającej przez gminę Okonek. Następnie strażacy podjęli
próbę ratowania osoby w podeszłym wieku. Niestety, akcja zakończyła się niepowodzeniem. W międzyczasie, w okolicach leśniczówki Potulice oraz w Lędyczku wybuchły pożary. Po godzinie 14. natomiast strażacy walczyli ze skutkami nawałnicy, która przeszła na regionem złotowskim. Wiatr powalał drzewa na drogi i domy, zrywał też linie
energetyczne. Działo się to  na terenie gmin: Jastrowie, Krajenka, Okonek, Lipka, Tarnówka i Złotów.
W zdarzeniach udział brało łącznie 91 strażaków i 23 pojazdy ratowniczo-gaśnicze.
(Red.)
Fot. st.asp. Kazimierz Wiebskowski