Skateplaza coraz bliżej. Jest przetarg na zagospodarowanie północnej części Wyspy

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Gmina Piła ogłosiła przetarg na zagospodarowanie północnej części Wyspy oraz terenów nadrzecznych przy ulicy Dąbrowskiego. Celem inwestycji jest nadanie tym terenom nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych. Oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do 1 kwietnia bieżącego roku.

– Ruszył oczekiwany przez wiele osób przetarg, na zagospodarowanie przestrzeni północnej części Wyspy oraz terenów nadrzecznych przy ulicy Dąbrowskiego. Pierwotnie miała być to tylko kładka pieszo rowerowa, ale uznaliśmy że trzeba przygotować pełen zakres inwestycji, którą podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza w północnej części Wyspy obejmie oprócz kładki budowę: chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia, elementów małej architektury – wylicza prezydent Piotr Głowski.

Druga część natomiast polegać będzie na zagospodarowaniu terenów nad Gwdą przy ulicy Dąbrowskiego (za budynkiem Inwest-Parku).

 

– Powstaną między innymi: skateplaza, tor rolkowy, urządzenia do kalisteniki, boiska, chodniki, ciąg pieszo-jezdny, czy zjazd z ulicy Dąbrowskiego – wymienia P. Głowski.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.04.2019 godzina: 10.00.

W zakres części I wchodzą w szczególności następujące elementy:

a) kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Gwdą
b) chodniki
c) chodniki wzdłuż ścieżki rowerowej
d) chodniki wokół istniejącego stawu
e) ścieżka rowerowa
f) oświetlenie terenu i linie kablowe
g) elementy małej architektury

W zakres części II wchodzą w szczególności następujące elementy:

a) skateplaza
b) tor rolkowy
c) kalistenika
d) boisko wielofunkcyjne
e) boiska do siatkówki
f) chodniki
g) chodniki na podbudowie wzmocnionej
h) ciąg pieszo-jezdny
i) zjazd z ulicy Dąbrowskiego
j) ścieżka rowerowa
k) nawierzchnie ażurowe
l) oświetlenie i linie kablowe
m) elementy małej architektury
n) przyłącze telekomunikacyjne i monitoring wizyjny