Strajk nauczycieli. Zakrzewo ZA, Stara Wiśniewka PRZECIW

Najnowsze Wydarzenia Złotów
ZAKRZEWO. W Urzędzie Gminy Zakrzewo odbyło się spotkanie dyrektorów placówek oświatowych z zastępcą wójta, Dorotą Murach w sprawie ogólnopolskiego strajku nauczycieli.

Na chwilę obecną pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie oraz Publicznego Przedszkola w Zakrzewie w referendach strajkowych opowiedzieli się za przeprowadzeniem protestu od 8 kwietnia b.r., zaś kadra Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wiśniewce była przeciwko i w tej placówce wszystkie zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem.

Dyrektor PSP w Zakrzewie Arletta Tymińska deklaruje, że nauczyciele zapewnią zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w czasie trwania protestu. W przypadku przedszkola natomiast mogą wystąpić trudności z opieką nad dziećmi, gdyż tam za strajkiem opowiedziało się 100% kadry. Dyrektor Hanna Lalik będzie na bieżąco informować rodziców o dalszym postępowaniu w czasie trwania protestu.

Źródło: zakrzewo.org.pl