Ścieżka rowerowa w Krajenkce – w środę podpisanie umowy

Najnowsze Wydarzenia Złotów

KRAJENKA. Na środę zaplanowane jest podpisanie umowy na budowę drogi dla rowerów o długości 1 842,19 mb z infrastrukturą towarzyszącą w Krajence.

Projekt budowy zostanie zrealizowany w ramach projektu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSI wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka”.

Do przetargu, na realizację zadania, stanęły dwa podmioty: firma Asta-Bud spółka z o.o. w Pile oraz firma Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński w Złotowie. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, za najkorzystniejszą, uznano ofertę firmy z Piły.

Inwestycja zostanie zrealizowana za kwotę 1 609 895,82 zł. Kryteriami wyboru oferty były: cena – 60% oraz okres gwarancji i rękojmi – 40%. Asta –Bud otrzymała 100 punktów, firma ze Złotowa – 91,16 pkt (51,16 pkt – cena i 40 pkt – gwarancja i rękojmia).

Ścieżka rowerowa prowadzić będzie od skrzyżowania ul. Złotowskiej z ul. Parkową do ul. ks. Antoniego Januszewskiego. Termin realizacji zadania wyznaczono do 15 listopada br.

W następnej kolejności będzie realizowany odcinek ścieżki obejmujący ul. ks. Antoniego Januszewskiego i ul. Dworcową, do początku ul. Grochowskiego. Etap ten zaplanowany jest do realizacji w latach 2020 – 2021. Łącznie, długość ścieżki będzie wynosiła ok 2,58 km.

 A. Barabasz

 krajenka.pl