20 poszukiwanych za kratkami. Ukrywali się w domach, pomieszczeniach gospodarczych, pustostanach i…meblach

Na sygnale Najnowsze Piła Wydarzenia
PIŁA. Dzięki informacjom uzyskanym przez policjantów z Wydziału Kryminalnego i Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego z Komendy Powiatowej Policji w Pile, w okresie ostatnich 4 tygodni zostało zatrzymanych 20 osób poszukiwanych od kilku miesięcy, a nawet kilku lat. 

Mieszkańcy powiatu pilskiego poszukiwani byli przez Sądy i Prokuratury na terenie całego kraju, między innymi za popełnione przestępstwa kradzieży, włamania, rozbojów, znęcania, przestępstwa narkotykowe, oszustwa oraz pobicia. 2 osoby poszukiwane były listami gończymi, a wobec 1 mieszkańca powiatu pilskiego wydano Europejski Nakaz Aresztowania – informuje podkom. Żaneta Kowalska z pilskiej policji. – 

Funkcjonariusze z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego z pilskiej komendy w trakcie prowadzonych czynności ustalili, że poszukiwani mogą ukrywać się w konkretnych miejscach na terenie całego kraju, ale również za granicą.

-Zdecydowane działania kryminalnych oraz policjantów z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego doprowadziły do zatrzymania w okresie ostatnich czterech tygodni 20 poszukiwanych osób, które ukrywały się w domach, pomieszczeniach gospodarczych, pustostanach i meblach. Zatrzymani zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Pilscy kryminalni wykonywali również intensywne czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanych Europejskimi Nakazami Aresztowania mieszkańców powiatu pilskiego.  Ustalili, że poszukiwani ukrywają się także na terenie krajów Unii Europejskiej. W tym zakresie funkcjonariusze podjęli współpracę z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Współpraca przyniosła efekty. Jeden mężczyzna został zatrzymany na terenie Niemiec. Przekonwojowano go do Polski i osadzono w areszcie śledczym– dodaje podkomisarze Kowalska.

Zatrzymane osoby, to mieszkańcy powiatu pilskiego w wieku od 18 do 61 lat, wśród których były dwie kobiety.

Policja informuje,  że istnieje strona internetowa http://poszukiwani.policja.pl/ na której umieszczone są wizerunki i dane osób poszukiwanych listami gończymi. W przypadku posiadania informacji można zgłosić anonimowo ten fakt poprzez powyższą stronę lub pod numerem 997 Dyżurnemu najbliższej jednostki Policji.

(Red.)