27 zdarzeń – 4 poszkodowanych

Na sygnale Najnowsze Piła Wydarzenia
POWIAT PILSKI.  23 kwietnia strażacy z powiatu pilskiego gasili pożary oraz usuwali blokujące drogi drzewa. Łącznie interweniowali  w 27 zdarzeniach,  w których poszkodowane zostały 4 osoby.

Z pośród 11 pożarów, które odnotowano w ciągu doby najgroźniejszy okazał się pożar tartaku w miejscowości Brzostowo. W działaniach gaśniczych uczestniczyło 35 zastępów straży pożarnej. Warunki atmosferyczne, bardzo duże zadymienie, porywisty wiatr przenosił ogień na inne gospodarstwa i zabudowania. Strażacy gasili pożar równolegle w kilku miejscach.  Ze względu na charakter akcji gaśniczej na miejsce pożaru zadysponowany został kontener z aparatami powietrznymi oraz dodatkowe jednostki z powiatu chodzieskiego i złotowskiego. Na miejsce pożaru przybyła również grupa operacyjna z KW PSP Poznań. Bezpośrednio akcja gaszenia pożaru trwała blisko 2 godziny, następnie strażacy przystąpili do dogaszania pogorzeliska.

Do groźnego pożaru doszło również w miejscowości Białośliwie, gdzie spaleniu uległy 4 budynki gospodarcze, wszystkie przylegające do siebie, skumulowane w bardzo gęstej zabudowie. W działaniach gaśniczych udział brało 17 zastępów straży pożarnych, w tym 61 strażaków. Działania ratowników z terenu powiatu pilskiego wsparli strażacy z powiatu chodzieskiego. Dzięki wspólnym wysiłkom udało się uratować dwa budynki mieszkalne przylegające bezpośrednio do zabudowań objętych pożarem.

Równolegle z pożarami budynków mieszkalnych i zabudowań strażacy gasili 5 obszarów leśnych. Do największego pożaru doszło w Krępsku, gdzie spaleniu uległo 1,8 ha poszycia leśnego. W akcji gaśniczej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej z powiatu pilskiego,  złotowskiego i wałeckiego, służby leśne oraz zakład usług leśnych. Ze względu na silny wiatr w akcji gaśniczej nie mogły wziąć udział samoloty gaśnicze.

W trakcie gaszenia pożarów do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile spływały zgłoszenia związane z połamanymi drzewami. W wyniku porywistego wiatru drzewa wyrywane z korzeniami blokowały drogi oraz stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców powiatu. Strażacy interweniowali w 10 zdarzeniach, w których usuwali połamane konary oraz całe przewrócone drzewa.

W związku z panującą sytuacją wzmocnione zostały służby dyżurne straży pożarnej oraz stany osobowe obu pilskich jednostek ratowniczo – gaśniczych.

W działaniach ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu pilskiego zaangażowane zostały jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz praktycznie wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu pilskiego oraz dodatkowo z powiatu, złotowskiego, chodzieskiego i wałeckiego.

W działaniach ratowniczo – gaśniczych uczestniczyły również inne służby, między innymi Policja, pogotowie ratunkowe, energetyczne, a także pracownicy lokalnych samorządów, lasów, którzy koordynowali  dojazdy do pożarów oraz zabezpieczali pogorzeliska.

Działania koordynowane były przez grupę operacyjna z Komendy Powiatowej PSP w Pile.

Opracowanie: bryg. Zbigniew Szukajło

 Fot. KP PSP Piła