W Szydłowie powstanie parking, w Dobrzycy i Zawadzie oświetlenie uliczne

Najnowsze Piła Wydarzenia
SZYDŁOWO. Projekt Gminy Szydłowo pn. Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI w Gminie Szydłowo, otrzyma 85 % dofinansowania  z Województwa Wielkopolskiego  na budowę parkingu i energooszczędnego oświetlenia. 
Projekt złożony na łączną wartość 1 500 000 zł zakłada wybudowanie parkingu przy Centrum Upowszechniania Kultury. Powstaną 54 miejsca postojowe w wybudowanych obiektach “parkuj i jedź”, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych oraz 8 stanowisk dla rowerów pod wiatą.
Jednocześnie zostanie wykonane energooszczędne oświetlenie uliczne na osiedlu Na Wzgórzu w Dobrzycy i przy drodze powiatowej w Zawadzie. Dofinansowanie projektu: 1 274 999,99 zł, tj. 85% wartości projektu.
 (Red.)