Remont w Szkole Podstawowej nr 5 w Pile

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Trwają prace modernizacyjne mające na celu przystosowanie parteru budynku Szkoły Podstawowej nr 5 na potrzeby przedszkola, które ma powstać po likwidacji Publicznego Przedszkola nr 8 w Pile.

Remont zaczął się od prac rozbiórkowych byłego obiektu sportowego, w którym powstaną szatnie i toalety dla dzieci. Obiekt został już wyłączony z użytku szkoły oraz zabezpieczony. Natomiast sale tworzone będą już po zakończeniu roku szkolnego, z końcem czerwca  żeby nie przeszkadzać dzieciom w lekcjach– mówi Dorota Gulińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Pile.

Przedszkole będzie przygotowane do przyjęcia 80 dzieci, w tym dzieci, których rodzice wyrazili chęć kontynuacji nauki w Przedszkolu nr 8.

Agnieszka Król

foto: Szkoła Podstawowa nr 5