Zarząd PSM-LW w Pile z absolutorium!

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Zakończyło się Walne Zgromadzenie Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pile.  Trzyosobowy – niezmienny od lat zarząd spółdzielni uzyskał stuprocentowe absolutorium.

W ośmiu częściach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło łącznie 165 członków. Za absolutorium dla prezesa zarządu PSM-LW Lucjana Szutkowskiego głosowało 153 z nich,  5 wstrzymało się od głosu. Przy 151 głosach „za”, 1 „przeciw” 5 wstrzymujących się absolutorium uzyskał Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych Henryk Kądziela, natomiast za absolutorium dla Mirosławy Tycner, Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych głosowały 154 osoby, 2 wstrzymały się od głosu.

-Cieszę się, że zgodnie ze statutem odbyliśmy osiem zebrań. Wszystkie przeprowadzone zostały zgodnie z ustalonym porządkiem, więc wszystkie mają prawomocny charakter.  Podczas spotkań z mieszkańcami mogliśmy podzielić się sprawozdaniami z działalności zarządu i rady nadzorczej, mówiliśmy o przedsięwzięciach już zrealizowanych i tych, które zaplanowaliśmy na ten rok. I co bardzo ważne –  była też twórcza dyskusja  na różne, nurtujące mieszkańców tematy – podsumowuje prezes Lucjan Szutkowski.

Jedynym przykrym akcentem Walnego Zgromadzenia, który niestety towarzyszy mu od kilku lat, to bardzo niska frekwencja członków. W tym co negatywne, trzeba jednak szukać pozytywów. I takie są.  Jakie? PSM L-W w Pile  działa zgodnie ze statutem i oczekiwaniami swoich członków, a zatem nienagannie. Gdyby tak nie było, wówczas grono obecnych na WZ członków zasiliłaby grupa tych niezadowolonych. A takowych nie było, o czym świadczą m.in. głosowania za absolutorium.

Zatem zarówno Zarządowi PSM L-W  jak i Radzie Nadzorczej należą się gratulacje!

Kilka statystyk: 62-letnia PSM L-W w Pile ma w swoich zasobach 185 budynków w tym 150 mieszkalnych i 6918 mieszkań. Liczy 8622 członków. Posiada 3 administracje i zatrudnia 120 pracowników. Od lat czynsze w PSM-L-W są najniższe w Pile. Zaległości w opłatach wynoszą zaledwie 3,5%.

Co bardzo ważne – Spółdzielnia przy Sikorskiego nie ma również problemów finansowych. Każdego roku wypracowuje nadwyżkę bilansową. Ta za rok ubiegły wynosi netto 2266 tys. złotych.

-Nasza spółdzielnia jest w pełni wypłacalna – podkreśliła podczas  zebrania Mirosława Tycner.

-Dzięki temu  – dodaje Lucjan Szutkowski – w sytuacjach trudnych nie musimy póki co ubiegać się o kredyty, tylko w ramach samopomocy. ze środków wspólnych, którymi dysponuje spółdzielnia najważniejsze przedsięwzięcia są realizowane. Stąd też  bez żadnych problemów wymieniamy dźwigi, likwidujemy piecyki gazowe (40 proc. już usunięto),  ale też przymierzamy się  do poprawy bezpieczeństwa budynków w zakresie przeciwpożarowym. Będziemy również szukać  rozwiązania problemu osób niepełnosprawnych Niestety, nie jest on dostrzegany centralnie, gdyż nie uzyskujemy wsparcia finansowego chociażby ze środków unijnych -to zdarzyło się tylko w dwóch województwach. Najłatwiej byłoby rozwiązać tę kwestię kompleksowo instalując w budynkach czteropiętrowych dźwigi. Tylko, że mamy 475 klatek schodowych. A to przekracza już nasze możliwości finansowe i bez wsparcia zewnętrznego, bardziej korzystnych rozwiązań prawnych i technicznych tej sprawy nie rozwiążemy. A to jest jeden z najważniejszych problemów. 

 

 Podczas Walnego Zgromadzenia sygnalizowano również temat gospodarki odpadami.

 -Jeśli nie nauczymy się prawidłowej gospodarki odpadami śmieciowymi,  prawidłowej segregacji, to wszyscy w budynkach wielorodzinnych będziemy płacili za wywóz śmieci, tak, jakby były one niesegregowane. A różnica jest ogromna – zaznacza prezes Zarządu. –Ponadto kończy się już zbiórka gabarytów. Teraz mają  być one samodzielnie wywożone do PSZOK-u, który jest tuż przed uruchomieniem na ulicy Łącznej.

Jedno jest pewne- jeszcze wielu mieszkańców musi nauczyć się śmieciowej „kultury”, bo bez tego, nie tylko będziemy „karani” wyższymi stawkami za wywóz śmieci, ale także będziemy mieszkali w nieprzyjemnym otoczeniu. A przecież każdemu zależy na tym, by nie tylko w  jego budunku ale i na zewnątrz było czysto i przyjemnie.

-Wykonaliśmy  wiele prac w zakresie  naprawy dróg osiedlowych, chodników, budowy parkingów, placów zabaw. Teraz jest czas na to,  by jeszcze bardziej zadbać o estetykę otoczenia. Myślę tu o zieleni i miejscach wypoczynku dla mieszkańców- dodaje Lucjan Szutkowski.

 (Red.)