PSZOK przy Narutowicza w Jastrowiu otwarty!

Najnowsze Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. Śmieci problemowe takie jak: odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, gruz i odpady poremontowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tekstylia można już oddawać w punkcie przy ulicy Narutowicza. 

W czwartek 6 czerwca oficjalnie został otworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Jastrowiu przy ul. Narutowicza. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele PRGOK, władze miasta, a także uczniowie kl. III c, ze Szkoły Podstawowej  nr 2 – Klasy Zielonych, czyli klasy patronackiej PRGOK. Młodzież wprowadziła gości w tematykę ekologiczną, a niezastąpione solistki Maja Frankowska i Lena Wójcicka dopełniły śpiewem część artystyczną otwarcia.

Od  8 czerwca każdy mieszkaniec Gminy i Miasta Jastrowie może bezpłatnie oddać odpady problemowe, które powstały w jego gospodarstwie domowym takie jak: odpady wielkogabarytowe (stare meble, materace, dywany), odpady niebezpieczne  (akumulatory, baterie, lampy fluorescencyjne, przedterminowe leki, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, oleje i tłuszcze inne niż jadalne, opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi ( farby, tusze, tonery, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty), gruz i odpady poremontowe (gruz niezmieszany z innymi odpadami – obowiązują limity, armatura, stare płytki PCV, kafelki, stolarka okienna i drzwiowa, drewno impregnowane, ceramika sanitarna), zużyty sprzęt elektryczny  i  elektroniczny (lodówki, telewizory, komputery, kuchenki gazowe, mikrofalowe i inne, suszarki do włosów, golarki, telefony, drukarki, elektroniczne zabawki),  tekstylia (ręczniki, pościele, koce, firany, zasłony, odzież, obuwie), zużyte opony (obowiązują limity, do PSZOK można oddać opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton oraz średnicy do 1,1 mm, wykorzystywane wyłącznie do użytku prywatnego przez mieszkańców nieruchomości).

Uwaga!

Do Punktu bezpłatnie przyjmowane są odpady od osób fizycznych! 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 9.00 – 17.00

Środa  9.00 – 17.00

Sobota  9.00 – 17.00

Odpady niebezpieczne: puszki, butelki i inne opakowania z substancjami niebezpiecznymi muszą być zamknięte i zakręcone

Gruz i odpady poremontowe: do PSZOKu przyjmowane są tylko odpady od osób fizycznych (w limitowanych ilościach)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: lodówki, zmywarki, kuchenki należy opróżnić z innych zawartości

Jeśli nie wiesz jak postępować z ww. odpadami – skontaktuj się z PRGOK, tel. 676 345 22 00, 67 345 22 01

UGiM Jastrowie