Ponad milion złotych na promocję pilskich przedsiębiorców

Biznes Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

POZNAŃ/PIŁA. W poniedziałek, 10 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu popisano umowę między Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Pilskim na dofinansowanie projektu pod nazwą Promocja Gospodarcza Powiatu Pilskiego, którego wartość wynosi ponad milion złotych. 

Powiat Pilski otrzyma 750 tys. zł ze środków pochodzących  z WRPO na lata 2014-2012. Warto zaznaczyć, że w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wniosek Powiatu Pilskiego zajął 1 miejsce w województwie, bezpośrednio wyprzedzając wniosek złożony przez Prezydenta Miasta Poznań.

W imieniu władz Powiatu Pilskiego umowę podpisali Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski i Arkadiusz Kubich, Wicestarosta Pilski.– Kolejne unijne pieniądze trafią wprost do mieszkańców powiatu. Był to pierwszy konkurs ogłoszony na promocję gospodarczą dla samorządów, tym bardziej cieszymy się, że nasz projekt uzyskał tak wysoką ocenę, a tym samym tak ogromne dofinansowanie  – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Projekt  jest elementem szerszej wizji rozwoju Powiatu Pilskiego.
– Jesteśmy przekonani, że dzięki tym działaniom gminy z terenu powiatu pozyskają inwestorów zagranicznych, a przedsiębiorcy partnerów biznesowych. Wszystko to w przyszłości przełoży się na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu – podsumowuje Starosta.

Założenia projektu: 
W ramach projektu zostanie wdrożony i zrealizowany kompleksowy system rozwoju gospodarczego powiatu, który ma zwiększyć rozpoznawalność  Powiatu Pilskiego jako miejsca atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestorów i rozwoju biznesu. Projekt obejmie swoim zasięgiem dotknie przeszło 6 000 przedsiębiorców, bo tylu działa na terenie regionu w branżach zaliczanych do tzw. inteligentnych specjalizacji Wielkopolski. Z tej puli blisko 60 skorzysta z oferowanych działań.

Realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu 2019 roku. Zaplanowano m. in.:
–  Branche biznesowe połączone ze szkoleniami dla przedsiębiorców. Będą one okazją do zdobycia i rozwinięcia kontaktów biznesowych, a także do skorzystania ze wskazówek fachowców, jak wprowadzić swoje produkty, czy usługi na rynki zagraniczne.
– Przedsiębiorcy wezmą udział w branżowych targach w Stanach Zjednoczonych oraz Niemczech, a  Powiat Pilski sfinansuje wszystkie koszty związane z wyjazdem na targi i utworzeniem stoisk wystawienniczych.
– Warsztaty skierowane wprost do pracowników urzędów gmin. Obejmą one tematykę z zakresu pozyskiwania inwestorów gospodarczych i przygotowywania ofert inwestycyjnych.
– Utworzenie platformy inwestycyjnej. Na niej przedsiębiorcy, ale i gminy będą mogli zamieszczać i na bieżąco aktualizować swoje oferty inwestycyjne.
– Wydanie materiałów promocyjnych, w różnych językach, które wpłyną na rozpoznawalność marki powiatu pilskiego jako regionu gospodarczo atrakcyjnego.
– Projekt potrwa blisko 3 lata. Rekrutacja przedsiębiorców ruszy we wrześniu.

 Powiat Pilski