W Pile jest coraz więcej szczurów

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA.Wakacje to okres wzmożonej ekspansji szczurów, zwłaszcza w miastach. Nierzadko dzieje się tak z winy człowieka i nierozsądnego dokarmiania bezdomnych zwierząt czy ptaków. W tym roku problem z tymi gryzoniami dodatkowo pogłębiły nowe przepisy ustawy śmieciowej, których konsekwencją są m.in. zalegające odpady i rozrastające się dzikie wysypiska – wymarzone  żerowiska dla szczurów.

Piła niestety również boryka się z rosnacą populacją tych  gryzoni. Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile trafia coraz wiecej interwencji związanych z pojawianiem się znacznych ilości szczurów, a jak wiadomo, są one nosicielami  wielu groźnych chorób, jak chociażby: choroby bakteryjne typu salmonelloza, leptospiroza, choroby pasożytnicze, świerzb i różnego rodzaju grzybice.

W związku z tą sytuacją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we współpracy z Komendantem Straży Miejskiej podjął działania mające na celu edukację mieszkańców w zakresie przeciwdziałania rosnącej populacji szczurów na terenie Piły.

Za pośrednictwem zarządców nieruchomości wśród mieszkańców miasta zostaną rozprowadzone specjalne ulotki na ten temat.

 (Red.)