Strażacy z Chodzieży edukują kolonistów

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, w ramach ogólnopolskich akcji edukacyjno-informacyjnych „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Kręci mnie bezpieczeństwo – nad wodą”, „Bezpieczne wakacje”, „STOP pożarom traw”, „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „CZAD i OGIEŃ – obudź czujność”, przeprowadzają na terenie całego powiatu chodzieskiego pogadanki połączone z kontrolą miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto uczestnicy półkolonii lub kolonii odwiedzają siedzibę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Chodzieży zapoznając się z ciężką pracą strażaka.

Dzieci otrzymują również pełną wiedzę na temat zagrożeń jakie mogą spotkać podczas wakacyjnego wypoczynku. W trakcie spotkań strażacy omawiają zasady bezpiecznego zachowywania się w trakcie  anomalii pogodowych. Mówią o niebezpieczeństwie jakie niesie ze sobą silny, porywisty wiatr oraz burze oraz o procedurach postępowania na wypadek nagłego zagrożenia na terenie półkolonii lub kolonii, w tym o zasadach użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Przypominaja także o bezpiecznym postępowaniu podczas zabaw na akwenach wodnych – informuje mł. bryg. Leszek Naranowicz.

Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, rozwagi i trzeźwego umysłu podczas wypoczynku nad wodą!  Jeśli Twoje dzieci są w wodzie, miej nad nimi ciągły nadzór (nawet na moment nie spuszczaj ich z oka) również gdy umieją pływać. Jedno zachłyśnięcie może się skończyć utonięciem!

Szczegółowe porady dotyczące bezpiecznego zachowywania się przy występujących zagrożeniach podczas wakacji można uzyskać na stronie internetowej komendy http://www.chodziez.psp.wlkp.pl/ zakładce „PORADY”.

(Red.)

Fot. L. Naranowicz