Najkrótsze terminy operacji na NFZ w Szpitalu w Czarnkowie.

Czarnków Najnowsze Regiony

CZARNKÓW. W związku z powstaniem nowego bloku operacyjnego oraz zatrudnieniem dodatkowych poznańskich lekarzy w Szpitalu w Czarnkowie zmieniono profil proponowanych zabiegów. Obecnie wykonywane są operacje przepuklin brzusznych z wszczepem siatki nowoczesnymi metodami, operacje laparoskopowe pęcherzyka żółciowego i wyrostka robaczkowego, operacyjne leczenie halluxów i palców młoteczkowatych, operacje zerwanego stożka rotatorów. Ponadto szpital leczy operacyjnie wszystkie złamania kończyn górnych i dolnych najnowocześniejszymi metodami osteosyntezy z możliwością postępowania bezgipsowego i natychmiastowego obciążania operowanej kończyny w ramach NFZ.

INFORMACJE DLA PACJENTA:
W celu wpisania się do kolejki oczekujących prosimy zgłosić się do sekretariatu Oddziału Chirurgii z Pododdziałem Ortopedii Szpitala w Czarnkowie w dniach roboczych poniedziałek-piątek w godzinach 10.00-13.00 ze skierowaniem do Szpitala na Oddział Chirurgiczny od lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty.

Najkrótsze terminy operacji na NFZ:
Operacje przepuklin na NFZ
Operacje halluxów na NFZ
Operacje pęcherzyka żółciowego na NFZ
Operacyjne leczenie złamań kończyn górnych i dolnych – najnowocześniejsze osteosyntezy, po operacjach postępowanie bezgipsowe.

ZAPRASZAMY !

L.Wikieł

( Red.)