Obopólna korzyść. Zyskują i pracownicy i pracodawcy

Chodzież Czarnków Najnowsze Regiony Trzcianka

Zyskują i pracownicy i pracodawcy – ci pierwsi mają większe szanse na zdrowe i tym samym dłuższe życie, ci drudzy zyskują tytuł, który pozwala budować markę firmy, dbającej o zatrudnionych. Mowa o rządowym programie „PracoDawca Zdrowia”, skierowanym do przedsiębiorstw, instytucji i urzędów, które wykazują się dbałością o zdrowie swoich pracowników.

W pierwszej edycji konkursu wśród zwycięzców zaleźli się pracodawcy, którzy zapewnili zatrudnionym m.in. szczepienia profilaktyczne, badania pod kątem wykrywania chorób nowotworowych, warsztaty z dietetykiem czy konsultacje z fizjoterapeutą. Stanowią one tylko przykłady działań jakie można podjąć, by budować wśród pracowników postawy prozdrowotne.

Wszyscy pracodawcy, którzy chcieliby wziąć udział w otwartej już drugiej edycji konkursu muszą spełnić minimum osiem z dziesięciu kryteriów regulaminu, a są to: promowanie aktywnego stylu życia pracowników, zwalczanie palenia tytoniu, wspieranie pracowników w badaniach profilaktycznych i udzielanie im w tym celu minimum pół dnia wolnego raz do roku, działania na rzecz ograniczenia stresu w pracy i ochrona przed działaniem substancji rakotwórczych i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy. Udział w Programie jest bezpłatny, a w skład kapituły przyznającej zaszczytny tytuł PracoDawcy Zdrowia wchodzą eksperci z dzidziny zdrowia, pracodawcy i przedstawiciele związków zawodowych. W pierwszej edycji Programu nagrodzono 13 z 17 zgłoszonych do niego pracodawców.

Termin nadsyłania zgłoszeń w drugiej edycji mija 15 września 2019 r.

Szczegóły znajduja się na :www.gov.pl/zdrowie/pracodawcazdrowia.pl lub na www.planujedlugiezycie.pl

opr. L.Wikieł
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
Fot. źródło:strzelecopolski.pl