Manewry w Trzciance, czyli o tym jak strażacy ratowali rannych

Czarnków Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA. 7 września w Trzciance odbyły się II Powiatowe Manewry Ratownictwa Medyczne Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego. W ćwiczeniach udział wzięło 26 ekip – strażacy z obu jednostek ratowniczo-gaśniczych, druhowie z jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz uczniowie klasy o profilu pożarniczym z Zespołu Szkół „Edukacja Lubasz”. 

Po otwarciu manewrów przez Komendanta Powiatowego PSP w Czarnkowie bryg. Macieja Kubackiego i omówieniu zasad realizacji zadań przez Sędziego Głównego – asp. Przemysława Grzybowskiego  uczestnicy udali się w teren, gdzie została wytyczona trasa,  a na niej rozmieszczone były cztery pozorowane zdarzenia medyczne.

Każdy ze scenariuszy zakładał inne zdarzenie. Ratownicy zmagali się między innymi z poszkodowanym podtopionym, poparzonym oraz porażonym prądem elektrycznym. Ostatnia ze scenek zakładała wypadek komunikacyjny z dwiema osobami poszkodowanymi. Każda scenka oceniana była przez strażaków, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje z zakresu ratownictwa medycznego i stosowne doświadczenie. Na zakończenie każdej scenki członkowie ćwiczącego zastępu wspólnie z sędziami omawiali wykonane zadanie. Nie było żadnych punktów czy ocen. Każde zdarzenie i wykonane czynności podsumowano wykazując co było dobrze zrobione, a co należy poprawić – relacjonuje asp. Artur Kłos z KP PSP w Czarnkowie.

Po przebyciu wytyczonej trasy przez poszczególne zespoły na wszystkich uczestników czekał ciepły posiłek, po którym odbyło się podsumowanie i zakończenie manewrów.

 (Red.)
Fot. KP PSP w Czarnkowie