Są pieniądze na drogi

Inwestycje Najnowsze Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. Ulica Jagiellońska  w Jastrowiu i odcinek drogi powiatowej Sypniewo – Brzeźnica.  Ulica Mickiewicza na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

W ramach rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych Gmina i Miasto Jastrowie otrzyma dofinansowanie na przebudowę  ulicy Jagiellońskiej w Jastrowiu na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z droga krajową na 11 a ulicą Kolejową.  Przebudowa obejmie prace wyłącznie w pasie drogowym, przebudowana ma być nawierzchnia ulicy, chodników i zjazdów. Istniejące wpusty kanalizacji deszczowej zostaną wymienione na nowe.  Wraz z przebudową drogi gminnej przewidziano do realizacji także przebudowę skrzyżowania z droga krajową nr 11. Korekcie ulegnie wjazd  od ul. Jagiellońskiej. Planuje się korektę łuków z poszerzeniem z kostki brukowej betonowej i wykonanie nowej nawierzchni.

Wartość inwestycji  to ponad 625 tys. zł, dofinansowanie zostało przyznane na poziomie – 312 603 zł. Czasu na realizację jest niewiele. Do końca roku zadanie powinno być zakończone.

To nie jedyna dobra wiadomość dla naszych mieszkańców. Na liście rankingowej dróg powiatowych zatwierdzonych do dotacji znalazł się powiat złotowski z wyczekiwaną przez mieszkańców przebudową drogi na odcinku Sypniewo-Brzeźnica. Wartość projektu szacowana jest na prawie 7 mln zł, wnioskowana kwota dofinansowania to ponad 5,5 mln złotych.

Jednocześnie informujemy, że  na pierwszym miejscu listy rezerwowej rankingu dróg gminnych znalazła się przebudowa ulicy Mickiewicza. Wartość tego zadania to ponad 1,3 mln zł, dofinansowanie na poziomie  ponad 650 tys. zł

Gmina i Miasto Jastrowie otrzymało maksymalną  kwotę dofinansowania, jaka była możliwa do uzyskania zgodnie z regulaminem  naboru wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych.

 UGiM Jastrowie