Uwaga mieszkańcy Wałcza!

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. Burmistrz Miasta Wałcz informuje o możliwości pobierania skierowań do odbioru żywności wydawanej przez Polski Związek Głuchych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj.: – 1 402 zł (netto) dla osoby samotnie gospodarującej, – 1 056 zł (netto) dla osoby w rodzinie.

Skierowania wystawiane będą od 14 października 2019r. Po skierowania należy zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu, ul. Nowomiejska 4.

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15

 UM Wałcz