I LO i BWAiUP w Pile mają nowych dyrektorów

Piła

PIŁA. Edmund Wolski nowym dyrektorem BWAiUP w Pile. Nowego dyrektora ma również I LO w Pile przy ul. W. Pola. Została nim Angelika Zygmunt. 

Podczas ostatniej przed wakacjami sesji Rady Powiatu w Pile starosta pilski Eligiusz Komarowski razem z przewodniczącym Rady Kazimierzem Wasiakiem wręczył trzy nominacje na stanowiska dyrektorów szkół średnich. Pogratulowali również wyboru nowemu dyrektorowi Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.
Dwie zmiany są zasadnicze. Dotychczasowego dyrektora Tadeusza Ogrodnika 1 lipca zastąpi Edmund Wolski, były dziennikarz i wieloletni redaktor naczelny Tygodnika Pilskiego, a od 2003 roku właściciel Wydawnictwa ,,Media” w Pile. Został wybrany na to stanowisko na okres 3 lat. 
– To wielki dla mnie zaszczyt. Zdaję sobie sprawę jak wielka spoczywa na mnie odpowiedzialność i zrobię wszystko, by placówka, którą będę zarządzał, cieszyła się uznaniem i spełniała oczekiwania mieszkańców – powiedział.
Zmiana nastąpi również w I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie. Od 1 września placówką tą będzie zarządzać Angelika Zygmunt,nauczyciel informatyki i podstaw przedsiębiorczości w tej szkole. Na stanowisku dyrektora zastąpi ona Pawła Jarczaka, który kierował placówką tą od 20 lat.
– Dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzono. Jestem gotowa do ciężkiej pracy. A znając dobrze tę placówkę, w której już od wielu lat pracuję, jestem przekonana, że także udanej – zadeklarowała.     
Ponadto dyrektorem Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile na kolejną 5-letnią kadencję do 2023 r. została wybrana Urszula Mrall, która kieruje tą placówką od 20 lat. 
Od 1 lipca oficjalnym dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile będzie Tomasz Łochowicz, który przez minione 10 miesięcy pełnił obowiązki dyrektora tej placówki.
Wszyscy wymienieni dyrektorzy zostali wyłonieni na stanowiska w drodze konkursów.

NOMINACJE
Edmund Wolski, dyrektor BWAiUP w Pile

Magister politologii, ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych, specjalizację dziennikarską. W latach 1983-2001– dziennikarz w redakcji Tygodnika Pilskiego, w tym od 1990 – redaktor naczelny TP. Od 1991 do 1998 r. prezes Zarządu Pracowniczej Spółdzielni Wydawniczo-Prasowej “Akapit” w Pile, wydawcy “Tygodnika”. Od 2003 r. właściciel Wydawnictwa ,,Media” w Pile. Jako dziennikarz jest autorem wielu publikacji, jako wieloletni redaktor naczelny i wydawca ponad 100 książek i albumów nabył duże doświadczenie w zarządzaniu nie tylko kadrą pracowniczą, ale również finansami.  

Tomasz Łochowicz dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile
Staż pracy ogółem – 23 lata; staż pracy pedagogicznej – 11 lat. Jest magistrem pedagogiki ogólnej; nauczyciel dyplomowany. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki i z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Pełnił funkcję nauczyciela-wychowawcy w Internacie, był wicedyrektorem w SOSW w Pile, a od 1.09.2017 do 30.06.2018 pełnił obowiązki dyrektora ośrodka. Tomasz Łochowicz skutecznie realizuje rozpoczętą w ubiegłym roku inwestycję pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SOSW w Pile”.

Urszula Mrall – dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile 
Staż pracy pedagogicznej – 38 lat, w tym na stanowisku kierowniczym – 20 lat.  Magister wychowania fizycznego, trener II klasy w piłce ręcznej. Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe: w zakresie Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, w zakresie zarządzania oświatą. Od 1998 r. jest dyrektorem ZSG w Pile. Wielokrotnie nagradzana nagrodą Starosty Pilskiego, Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej, odznaczana Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Angelika Zygmunt – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile 
Staż pracy pedagogicznej – 19 lat. Mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia przygotowujące do nauczania drugiego przedmiotu informatyka w szkołach podstawowych, średnich ogólnokształcących i zawodowych oraz studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczości i komunikacji w biznesie. Ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania oświatą. Od 1 września 1999 r. pracuje w I LO w Pile jako nauczyciel informatyki oraz podstaw przedsiębiorczości. Jest autorką wielu projektów realizowanych w I LO.


powiat.pila.pl