Promesa dla żłobka

Najnowsze Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. 3 lutego Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie Agnieszka Głyżewska-Klofik odebrała z rąk Marleny Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Łukasza Mikołajczyka Wojewody Wielkopolskiego promesę  na kwotę 658 961,3 zł., stanowiącą zagwarantowanie środków  finansowych przyznanych Gminie i Miastu Jastrowie w ramach programu „MALUCH +”, edycja 2020. 

Wręczenie promes odbyło się w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego podczas spotkania inaugurującego Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”, edycja 2020 w województwie wielkopolskim, w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

Dofinansowanie przyznane w ramach rządowego programu to kolejny krok zbliżający Jastrowie do utworzenia miejskiego żłobka. Łączna kwota środków zewnętrznych pozyskanych na ten cel to ponad 1,6  miliona, co ważne bez wkładu własnego gminy. Pozyskane pieniądze będą wykorzystane na adaptację pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia przy ul. 1 Maja oraz na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania żłobka w okresie trwania projektu.

Żłobek rozpocznie działalność w styczniu 2021 roku, a jeszcze w tym roku odbędzie się rekrutacja dzieci.

UGiM Jastrowie