Szydłowo musi zapłacić PRGOK półtora miliona złotych

Najnowsze Piła Polityka Wydarzenia

“Nie mam dobrych wieści – zaczyna swój facebookowy post Wójt Gminy Szydłowo Tobiasz Wiesiołek. -Podczas kampanii wyborczej wielokrotnie zarzucano nam kłamstwa. Niestety wiele przedstawionych wtedy tez właśnie się spełnia, tym samym decyzje podjęte dwie kadencje temu wpływają na dzisiejszą rzeczywistość“.  Ta rzeczywistość będzie biedniejsza o póltora miliona złotych. Taką bowiem kwotę wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu gmina musi wypłacić Związkowi Międzygminnemu PRGOK. 

Dnia 5 lutego 2020 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” o zapłatę (zwrot na rzecz Związku Międzygminnego wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych za okres 23 stycznia 2013 r. do dnia ustania członkostwa Gminy w tym Związku).

Do zwrotu niebagatelna kwota 1 461 943 zł. Opłata środowiskowa zasila budżety samorządów, na których terenie składowane są odpady. Jest to rekompensata za degradację środowiska. W 2013 r. nastąpiła zmiana przepisów, środki te przekierowano na związki śmieciowe. Poprzednik podjął w tym samym roku decyzję o wyjściu ze związku, bazując na ekspertyzie prawnej przygotowanej przez związek, wskazującej, iż w analizowanym stanie wpływy z tytułu opłaty środowiskowej winny stanowić dochód własny gminy a nie związku.

Środki te zostały wydatkowe przez samorząd na inwestycje środowiskowe, po czym po 3 latach związek upomniał się o te pieniądze, które teraz musimy wypłacić.

Podsumowując Gmina Szydłowo jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Związku:
1.123.037,50 zł – tytułem należności głównej,
Odsetek ustawowych za opóźnienie od tej kwoty za okres od dnia 27 października 2016 r. do dnia zapłaty,
66.969,00 zł – tytułem kosztów procesu przed Sądem I instancji,
8.100,00 zł – tytułem kosztów zastępstwa procesowego przed Sądem II instancji.

Wielce żałuję, że finał sprawy padł na obecną kadencję, musimy hamować o 1.500.000 zł.

Więcej o tej sprawie można poczytać w interpelacjach z dnia 06.08.2018 r. złożonych przeze mnie i Radnego Tomasza Binka w poprzedniej kadencji:
http://www.bip.szydlowo.pl/subcontent.php?cms_id=1100

 (Red.)/ FB