Podsumowali miniony rok – powitali nowego komendanta

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. W jednostce Policji w Wałczu, jednego dnia odbyła się odprawa roczna policjantów, podsumowująca wyniki pracy minionego roku oraz uroczystość powitania komendanta ze sztandarem jednostki. W uroczystości udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła oraz I z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosław Pasterski i zaproszeni goście.

Ważny dzień dla jednostki w Wałczu rozpoczął się od odprawy rocznej policjantów, podsumowującej wyniki pracy za rok 2019. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Jacek Cegieła, I z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosław Pasterski oraz przedstawiciele władz samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, kapłaństwa i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Po przywitaniu przybyłych gości, odprawę rozpoczął jeszcze p.o Komendant Powiatowy Policji w Wałczu nadkom. Arkadiusz Górecki, przedstawiając wyniki pracy poszczególnych pionów służby. „Szef” wałeckiej jednostki podkreślał także prowadzone przez policjantów działania profilaktyczne, które mają znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

Komendant określił także horyzonty działania Policji na 2021 rok. Natomiast nadinsp. Jacek Cegieła Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie przede wszystkim podziękował policjantom za ich ciężką i niebezpieczną służbę oraz dobre wyniki w pracy. Podczas odprawy rocznej jak zawsze władze lokalne wyróżniły nagrodami rzeczowymi policjantów jednostki w Wałczu za dobre wyniki w służbie za miniony rok.

W dalszej części dnia, ale już nie w sali konferencyjnej jednostki na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu, odbyła się uroczystość powitania Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu nadkom. Arkadiusza Góreckiego.

 KPP Wałcz