Oświetlone i bezpieczniejsze

Inwestycje Najnowsze Piła

PIŁA. Powiat Pilski czyni starania o pozyskanie środków na modernizację i oświetlenie niebezpiecznych  przejść na terenie powiatu pilskiego z rządowego programu „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

Już zostały złożone odpowiednie wnioski do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie modernizacji przejść dla pieszych na następujących drogach:

–  droga powiatowa nr 1233P w m. Łobżenica – ul. Sikorskiego,
–  droga powiatowa nr 1168P w m. Szydłowo,
–  droga powiatowa nr 1198P w m. Czajcze.

Na tych  przejściach występuje duży ruch pieszych, szczególnie dzieci udających się do szkół usytuowanych w ich pobliżu.
Projekt modernizacji przejść dla pieszych zakłada wykonanie ich doświetlenia lampą LED umiejscowioną bezpośrednio nad przejściem, na wysokości ok. 4,5 m  (skrajnia drogowa) wraz ze znakiem aktywnym D-6 „przejście dla pieszych” oraz żółtą pulsacyjną lampą ostrzegawczą.
Urządzenie ma być zasilanie przy pomocy paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej. Wykonanie zostanie również nowe oznakowanie pionowe i poziome na drodze w tym miejscu.

Bezpieczniej na przejściach na drogach powiatowych także w Pile

Ponadto Starosta Pilski, Eligiusz Komarowski, jako organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych 20 lutego 2020 r na wniosek Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, pozytywnie zaopiniował podobną modernizację przejść dla pieszych w Pile, zlokalizowanych w ciągu następujących dróg powiatowych:

– nr 1217P – ul. Staromiejska 13,
– nr 1218P – ul. Okrzei 2,
– nr 1229P – ul. Wawelska 29.


Obecne oświetlenie w rejonie tych przejść jest nie wystarczające, starego typu z bardzo słabym natężeniem światła, które przede wszystkim w okresie jesienno-zimowym nie spełnia swojej funkcji.


Modernizacja przejść dla pieszych ma być wykonana w oparciu o dofinansowanie w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, cel szczegółowy nr 2 Programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

– Mamy nadzieję, że i tym razem, podobnie jak rok temu, kiedy nasz wniosek o realizację programu “Bezpieczni w powiecie pilskim – od juniora do seniora” okazał się najlepszy w kraju i otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł – również pozyskamy środki finansowe – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

 Powiat Pilski