Ograniczony dostęp do czarnkowskiego starostwa

Czarnków Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

Od poniedziałku 23 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym  w Czarnkowie obowiązują nowe zasady obsługi interesantów. W związku z zagrożeniem zdrowia publicznego, spowodowanego niebezpiecznie szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa COVID – 19 oraz w celu zminimalizowania zagrożenia, starosta czarnkowsko – trzcianecki wprowadził zarządzenie ograniczające zakres funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i jego delegatury w Trzciance.

Urzędnicy pracują w okrojonym składzie

Po wideokonferencji z wojewodą wielkopolskim oraz w związku z informacją, że w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim na dzień 20 marca br. na godz. 12:00 odnotowano dwa przypadki zarażenia koronawirusem, starosta czarnkowsko-trzcianecki wydał zarządzenie, które do minimum ogranicza bezpośredni kontakt interesantów z urzędnikami. Wszelkie pisma kierowane do organów Powiatu należy wysyłać wyłącznie za pośrednictwem platformy
e-PUAP, listownie lub mailowo. Jeśli jednak istnieje potrzeba osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu, będą one przyjmowane w godzinach pracy Starostwa poprzez wrzucenie ich w kopercie do urny w przedsionku wejścia głównego do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie lub w holu głównym budynku Delegatury Starostwa w Trzciance. We wszystkich sprawach petenci mogą również kontaktować się telefonicznie lub mailowo. Starosta apeluje o cierpliwość w oczekiwaniu na decyzje lub odpowiedzi w sprawach kierowanych do urzędu, ze względu na ograniczoną do minimum liczbę pracowników. W siedzibie Starostwa od 23 marca pracować będą wyłącznie starostowie oraz naczelnicy wydziałów lub osoby ich zastępujące. Pozostali pracownicy, w miarę możliwości, będą wykonywali swoje obowiązki zdalnie.

Sytuacja ciągle się zmienia

Obecnie (stan na dzień 20 marca 2020 r na godz. 12:00) w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim 105 osób objęto nadzorem, taka sama liczba objęta jest kwarantanną, a 7 osób jest hospitalizowanych. – Robimy wszystko co konieczne, by jak najskuteczniej walczyć z rozprzestrzenianiem się groźnego wirusa. To sytuacja bez precedensu w naszym społeczeństwie, i trudna dla wszystkich. Proszę mieszkańców powiatu o poważne potraktowanie zagrożenia i odpowiedzialne zachowania, w szczególności, na ile jest to możliwe, ograniczenie kontaktów z innymi i pozostanie w domach – mówi Feliks Łaszcz, starosta czarnkowsko-trzcianecki. Zarządzenie starosty będzie obowiązywać do odwołania.

Szczegółowa informacja dotycząca numerów telefonów i adresów e-mail dostępna jest na stronie internetowej www.czarnkowsko-trzcianecki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl.

opr. L. Wikieł