Ewakuowano chodzieskie WCPiT

Wydarzenia
CHODZIEŻ. Intensywnie rozwijający się pożar lasu w pobliżu chodzieskiego szpitala. Ewakuowano Wielkopolskie Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów…
28 października roku przeprowadzono coroczne ćwiczenia ewakuacyjne na terenie Szpitala w Chodzieży Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów. Scenariusz do ćwiczeń zakładał intensywnie rozwijający się pożar lasu w pobliżu szpitala, w związku z czym zaistniała konieczność ewakuacji pacjentów i pracowników.
O tym, że ćwiczenia ewakuacyjne tego typu placówek są bardzo
ważną sprawą nie trzeba już tłumaczyć chyba nikomu, dlatego WCPiT co
roku samo wychodzi z inicjatywą organizacji tego typu sprawdzianu – podkreśla mł. bryg. Leszek Naranowicz, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży.
W ćwiczeniach oprócz personelu szpitala oraz strażaków wzięli
udział również policjanci, pracownicy MZK Chodzież, DPS w Chodzieży,
ratownicy z firmy „TS Łabiszak Marek” oraz uczniowie klasy mundurowej
Zespołu Szkół Technicznych w Śremie.
Ćwiczenia obserwowali i nadzorowali przedstawiciele m.in. Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży,  Starostwa Powiatowego w Chodzieży, Urzędu Miasta Chodzieży, Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży, a także Miejskiego  Zakładu Komunikacji w Chodzieży.
(WM)
Fot. archiwum JRG