W Krajence powstaje żłobek

Najnowsze Wydarzenia Złotów

KRAJENKA. W budynku Szkoły Podstawowej w Krajence przy ul. St. Polańskiego 3.  trwają prace budowlane związane z utworzeniem miejskiego żłobka. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. W pierwszym wykonywane są roboty budowlane wewnątrz budynku oraz na zewnątrz (budowa placu zabaw). Są już schody wejściowe, wyburzono ścianki wewnątrz obiektu
i wykonano nowe, przebudowano instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, wykonano nową instalację elektryczną, montaż stolarki drzwiowej i okiennej, okładziny, tynki ścian, przebudowano też system wentylacji. Drugi etap prac polegał będzie na wyposażeniu pomieszczeń.

Wykonawcą pierwszego etapu zadania jest Spółdzielnia Rzemieślnicza Krajna z siedzibą w Złotowie. Koszt realizacji pierwszej części inwestycji wyniesie 300 500 zł.

Na utworzenie placówki żłobka w Krajence Gmina pozyskała dotację w wysokości 300 000  zł. Będzie to pierwsza tego typu placówka w gminie. Na początku  opiekę w niej znajdzie 15 dzieci. W przyszłości – jeśli będzie taka potrzeba  – żłobek będzie się stopniowo rozwijał,  aby przyjąć większą liczbę najmłodszych mieszkańców gminy.

krajenka.pl
(WM)