W zachodniej części Gminy Szamocin powstanie kanalizacja sanitarna

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

SZAMOCIN. Gmina Szamocin ogłosiła przetarg na realizację zadania
pn.: „Kolektory sanitarne wraz z przykanalikami do granic posesji dla zachodniej części gminy obejmujące miejscowości: Kosarzyn, Józefowice, Nadolnik, Nałęcza, Raczyn, Strzelczyki i Laskowo.”

W ramach tego zadania planuje się budowę około 15 km sieci kanalizacyjnej
i 12 sztuk  lokalnych przepompowni ścieków.

“Dzięki realizacji inwestycji podniesie się standard życia mieszkańców,
a także uregulowana zostanie gospodarka wodnościekowa w zachodniej części gminy Szamocin, co pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne,
a zwłaszcza na zlewnie rzeki Noteć i cenne przyrodniczo obszary Natura 2000”
– czytamy na stronie internetowej Gminy Szamocin.

Zapowiadana inwestycja jest największą z zakresu kanalizacji sanitarnej,  jaką dotychczas realizowano na terenie Gminy Szamocin.

Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się jeszcze w tym roku.

 (WM)
 gminaszamocin.pl