Luty 2019- infokioski i tablice elektroniczne na przystankach

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Dzisiaj prezydent Piły Piotr Głowski i prezes spółki MP Technology Bolesław Hilarecki podpisali umowę na realizację Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Pile. Zgodnie z umową 45 tablic i 5 infokiosków ma stanąć do końca lutego 2019 roku.

Jak przyznał Wykonawca – jest to skomplikowane i wymagające zamówienie. Prezydent mówi – nie chcemy mieć za chwilę przestarzałego systemu, wyprzedzamy przyszłość.

Budowa i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) to kompleksowy projekt, którego podstawowym celem jest uruchomienie zintegrowanego systemu informatycznego, dostarczającego pasażerom komunikacji miejskiej w Pile informacji o faktycznym prognozowanym czasie odjazdu autobusu obsługującego określoną linię z wybranego przystanku. System będzie monitorował aktualną pozycję autobusów w ruchu na podstawie zainstalowanych w nich modułów GPS. Elementami systemu będą:

 • 45 dwustronnych elektronicznych tablic informacyjnych prezentujących faktyczny czas odjazdu, umiejscowionych przy przystankach autobusowych w newralgicznych punktach miasta;
 • 5 infokiosków zapewniających obsługę Pilskiej Karty Miejskiej oraz istotne dla pasażerów informacje, zainstalowanych na następujących przystankach: Dworzec PKP, Wyspiańskiego/Słowackiego, pl. Konstytucji 3 Maja, Bydgoska/Roosevelta, al. Wyzwolenia/Kazimierza Wielkiego;
 • komplet urządzeń pokładowych SDIP w 46 autobusach MZK Piła Sp. z o.o. (komputery pokładowe, tablice wewnętrzne, panele interaktywne LCD, moduły głosowych zapowiedzi przystanków);
 • wyposażenie Centrum Danych i Centrum Nadzoru Ruchu w zajezdni MZK Piła;
 • wyposażenie stanowiska pracownika służb miejskich w siedzibie Straży Miejskiej;
 • bezprzewodowy system łączności;
 • aplikacja mobilna oraz strona www, prezentujące dynamiczną informację pasażerską w czasie rzeczywistym na mapie cyfrowej.

System będzie kompatybilny z już istniejącą infrastrukturą oraz otwarty na przyłączenie nowych tablic i pojazdów. Zakończenie realizacji zadania przewiduje się w 2019 r.

Budowa i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej będą realizowane w ramach dwóch projektów:

 1. „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”, w ramach którego zostanie wykonana zasadnicza część SDIP, wraz z 29 szt. tablic informacyjnych i 3 szt. infokiosków;
 2. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” – projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego częścią jest  dostawa i montaż 16 szt. tablic informacyjnych i 2 szt. infokiosków wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych.

Dnia 5 października 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w 2016 roku, uzyskując wówczas 76,67% z maksymalnej liczby punktów.

W ramach projektu „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” oprócz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zostaną zrealizowane:

 1. zakup 13 szt. autobusów, w tym: 7 szt. z silnikiem hybrydowym, 6 szt. z silnikiem diesla spełniających normę EURO 6;
 2. przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. 1 Maja, obejmująca: przebudowę i rozbudowę 2 zatok autobusowych, przebudowę chodników oraz przejścia dla pieszych, budowę 2 nowoczesnych wiat przystankowych wyposażonych w energooszczędne oświetlenie oraz ogrzewanie ławek i system przeciwoblodzeniowy, budowę zadaszonego miejsca dla rowerów ze stojakami i oświetleniem;
 3. działania informacyjno-promocyjne mające na celu popularyzację transportu publicznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 23 435 039,94 zł, wartość wnioskowanego dofinansowania – 16 267 839,52 zł.

 pila.pl