Rok Akademii Młodych Odkrywców zainaugurowany!

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. To było naprawdę udane popołudnie! W Auditorium Maximum PWSZ w Pile, Akademia Młodych Odkrywców uroczyście zainaugurowała 8. rok akademicki.

 

Honorowy Patronat nad Akademią Młodych Odkrywców sprawuje Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PWSZ w Pile, który pogratulował dzieciom chęci do nauki i życzył im „powodzenia w dalszym zgłębianiu tajemnic nauki, czerpaniu garściami z owoców wiedzy oraz inspirującej zabawy w studiowanie”.

Zgodnie z akademicką tradycją Młodzi Odkrywcy, w biretach, złożyli uroczyste ślubowanie, którego tekst gromkim chórem powtarzali za dr. Pawłem Dahlke, prorektorem ds. jakości kształcenia i studentów.

 

 

Podczas uroczystej immatrykulacji nowi studenci otrzymali z rąk Rektora indeksy, potwierdzające ich przynależność do braci studenckiej, w których będą zbierać podpisy wykładowców i uzyskiwać zaliczenia. Rektorowi towarzyszył dr Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły, który jest Partnerem projektu Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki! Prezydent życzył dzieciom i młodzieży, by przygoda z nauką, którą rozpoczynają w murach PWSZ w Pile zakończyła się ich indywidualnymi sukcesami, a być może także nagrodą Nobla.

Wykład inauguracyjny pt. “W krainie niskich i wysokich temperatur” poprowadził Mały Inżynier, któremu w przeprowadzaniu eksperymentów towarzyszyli najmłodsi uczestnicy projektu.

 

A. Fabiszak, PWSZ Piła
Fot. Łukasz Marczak