POWIAT PILSKI POZYSKAŁ 100TYS. ZŁ DLA MIESZKAŃCÓW. ZAJĄŁ PIERWSZE MIEJSCE W PROGRAMIE RZĄDOWYM I ZREALIZUJE PROJEKT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA

Najnowsze Piła

PIŁA. „Bezpieczni w powiecie pilskim – od juniora do seniora” taką nazwę nosi program realizowany przez Powiat Pilski oraz pilskich policjantów i strażaków. Projekt wygrał i uzyska dofinansowanie w kategorii Edukacja dla bezpieczeństwa.Resort MSWiA najlepiej i najwyżej ocenił program naszego powiatu . Dlatego na kampanię edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa przyznał 100 procent wnioskowanej kwoty. 

Powiat Pilski z możliwych do uzyskania 100 tys. zł dostanie 99600 zł. Całość projektu wyniesie 125 tys. zł. Resztę pieniędzy na realizację projektu to wkład powiatu.
Program skierowany jest do dzieci i młodzieży, nauczycieli, seniorów i ma na celu poprawę wiedzy i świadomości na temat reagowania w sytuacjach zagrożeń oraz kreowanie właściwych postaw w dziedzinie bezpieczeństwa. Dlatego, że to właśnie te grupy społeczne często znajdują się w sytuacjach, w których ich bezpieczeństwo jest zagrożone.
– Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu pilskiego nie ma ceny. Każdy z nas bez względu na to w jakim jest wieku powinien czuć się bezpiecznie. Ten projekt właśnie wychodzi temu naprzeciw – mówił Starosta Pilski Eligiusz Komarowski prezentując jego założenia.
Głównymi partnerami projektu są Komenda Powiatowa Policji w Pile, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Pilscy policjanci podczas warsztatów przedstawią filmy ze sprawcą i z ofiarą wypadku oraz spektakl o oszustach. Oprócz tego w ramach kampanii będą rozdawane blokady do drzwi z łańcuszkiem i gadżety odblaskowe.
– Całą kampanię edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa przeprowadzimy jeszcze w tym roku – zapewniła Karolina Szambelańczyk, Dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Pile.

www.powiat.pila.pl