Zapal znicz na mogile…

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Za kilka dni Wszystkich Świętych i Zaduszki. To szczególny czas pamięci o tych, którzy już odeszli. Bliskich, krewnych, znajomych, ale i o tych, o których świat zapomniał,  a o pamięć których upominają się bezimienne krzyże. Zapal więc znicz na mogile… porośniętej trawą, otulonej mchem, zniszczonej upływającym czasem…  Tych ludzi już nie ma, ale Ty wciąż jesteś…

Jednym z tysięcy rozproszonych po całym świecie miejsc pamięci, które powinniśmy odwiedzić w najbliższym czasie jest Cmentarz Jeniecki w Pile-Leszkowie, gdzie spoczywa ponad 2600 jeńców wojennych z armii państw ententy z okresu I wojny światowej, zmarłych w niemieckim obozie jenieckim w Pile.

Z kart historii: “Po klęsce Rosjan pod Tannenbergiem i załamaniem rosyjskiej ofensywy w Prusach wschodnich niemieckie władze wojskowe pod koniec sierpnia 1914 roku utworzyły w Pile wielki obóz dla jeńców wojennych z armii rosyjskiej. Później kierowano do niego także jeńców z armii innych państw ententy: brytyjskiej, francuskiej i belgijskiej. W obozie równocześnie mogło przebywać ok. 45 000 jeńców. Znajdował się on na wschodnich przedmieściach miasta, na dawnym placu ćwiczeń piechoty. Teren ten, obecnie położony na końcu ulicy Bydgoskiej.  Ze względu na ciężkie warunki bytowe jeńcy masowo umierali, szerzyły się także choroby zakaźne, m.in. cholera i dur brzuszny. W 1915 r. w pobliżu obozu władze wojskowe utworzyły duży cmentarz dla zmarłych jeńców. Umiejscowiono go kilka kilometrów na południe od obozu, w rejonie osady Plöttke (obecny Leszków), obok niewielkiego cmentarza ewangelickiego. Cały teren został uporządkowany, ogrodzony i odpowiednio zharmonizowany z leśnym otoczeniem. Do likwidacji obozu w listopadzie 1918r. pochowano na nim ponad 2600 osób. Na cmentarzu spoczęli przedstawiciele wielu narodów (m.in. Anglicy, Francuzi, Belgowie, Rosjanie, Polacy, Litwini, Łotysze, Żydzi, Tatarzy) oraz wyznań (anglikanie, rzymscy katolicy, muzułmanie, żydzi, prawosławni, grekokatolicy, protestanci). Najwięcej wśród nich było żołnierzy armii rosyjskiej, stąd przed II wojną światową nekropolia była znana jako Russen Friedhof (cmentarz rosyjski)”.

 

 

 (Red.)

 Fot. (Red.)

 Źródło: pl.wikipedia.org