Uwaga! Fałszywi pracownicy PRGOK!

Na sygnale Najnowsze Regiony Wydarzenia

REGION PILSKI. Oszuści podszywają się pod pracowników Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” – Zachowajmy czujność!!! Nikomu nie przekazujmy pieniędzy!!!

Fałszywi kontrolerzy informują, że mieszkańcy nieruchomości nieodpowiednio segregują odpady i w związku z tym została nałożona na nich kara lub, że zalegają z opłatami. Domagają się też natychmiastowej zapłaty. Informujemy, że pracownicy Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” wyposażeni są w legitymacje służbowe, ponadto nigdy nie przyjmują pieniędzy od mieszkańców, wszystkie wpłaty przyjmowane są na konto, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty.

Apelujemy, aby zachować czujność i nie przekazywać pieniędzy absolutnie nikomu, kto podszywa się pod kontrolerów ZM PRGOK – taki komunikat wydał Związek Międzygminny PRGOK

W przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości osób podających się za pracowników ZM PRGOK, prosimy o telefon pod numerem: 67 344 21 00.

Podkom. Żaneta Kowalska

KPP Piła