Kolejna umowa z Policją podpisana

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Tym razem dokument zawierał szczegóły dotyczące współpracy, głównie w zakresie przedsięwzięć dydaktycznych, szkoleniowych i naukowo-badawczych w zakresie prowadzenia planowanego kierunku studiów kryminalistyka z kryminologią.

Komenda Powiatowa Policji w Pile oraz Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile prowadzić będą m.in. wspólne konferencje i seminaria, podnoszące kompetencje wykładowców i funkcjonariuszy. Ustalać będą także tematy i organizację praktyk dla studentów.
Podpisany dokument dotyczył również kierunku praca socjalna.

Umowę sygnowali Komendant – insp. Sebastian Cichocki oraz Rektor Uczelni – dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS.

 PUSS Piła