Samorządowcy bawili się dla Uśmiechu Dziecka

Najnowsze Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. W piątek, 17 stycznia, w Rezydencji Leśna Chata w Jastrowiu odbył się pierwszy Samorządowy Bal Charytatywny. Na  zaproszenie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie Piotra Wojtiuka odpowiedziało blisko 140 osób. 

Swoją obecnością na balu zaszczycili: poseł na Sejm RP Grzegorz Piechowiak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski, radni Rady Powiatu Złotowskiego, radni Rady Miejskiej w Jastrowiu na czele z przewodniczącym Krzysztofem Bzowskim, komendant KPP w Złotowie Robert Chwedczyk, komendant 21 CPL Nadarzyce Henryk Chmiel, nadleśniczy Nadleśnictwa Jastrowie Krzysztof Kanecki, adwokaci, radcy prawni oraz Panie Notariuszki, ksiądz Andrzej Wachowicz, prezesi spółek gminnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, dyrektorzy i kierownicy gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych,właściciele i dyrektorzy przedsiębiorstw, sołtysi oraz urzędnicy.

Dzięki hojności sponsorów i ludziom dobrych serc uczestniczącym w balu, podopieczni Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” w Jastrowiu otrzymali wsparcie w wysokości 14 570 zł.

Samorządowy Bal Charytatywny otworzył burmistrz Piotr Wojtiuk, dziękując za dotychczasową współpracę i przedstawiając plany na najbliższy czas. Podsumowaniem roku 2019 była multimedialna prezentacja najważniejszych wydarzeń w gminie.

W ramach podziękowania za współpracę na rzecz rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie oraz organizację wydarzeń charytatywnych, w wyniku których łączna kwota zebranych środków wyniosła 135 298, 18 zł, burmistrz w obecności zaproszonych gości wręczył statuetki dla: Państwa Moniki i Janusza Klupś, grupy Rozbiegane Jastrowie, Stowarzyszenia Miłośników Motocykli Brzeźnica, grupy Kijowe Siostry i Brat, MKS „Polonia Jastrowie”, Alicji Awłasewicz oraz dla Państwa Doroty i Józefa Kondrasów- laureatów XIII edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich w Wielkopolsce.

Natomiast Przewodniczący Rady Miejskiej w Jastrowiu Krzysztof Bzowski wzniósł toast za pomyślność w nowym 2020 roku.

 www.jastrowie.pl/Red.