Z opóźnieniem, ale uchwalony. Złotów ma budżet na 2020 rok

Najnowsze Polityka Wydarzenia Złotów

ZŁOTÓW. To była sesja ostatniej szansy dla budżetu miasta. Rada Miejska w Złotowie miała czas do 11 lutego, by   wprowadzić do niego poprawki. Gdyby tak się nie stało, o ostatecznym kształcie planu finansowego zdecydowałaby Regionalna Izba Obrachunkowa.

Podczas grudniowej sesji  do uchwały budżetowej wprowadzono liczne poprawki, nie wszystkie jednak były zgodne z prawem. W efekcie, po poprawkach zaproponowanych przez burmistrza, na lutowej sesji budżet większością głosów został zatwierdzony.

Z uchwały m.in. wykreślono  słynny na całą Polskę i budzący wiele kontrowersji cmentarny telebim. O 2 miliony okrojono również środki na  remont ul. Zamkowej. Zyskała natomiast strefa przemysłowa, na której uzbrojenie przeznaczono 200 tys. zł.

 (Red.)