Nowe zasady dotyczące zabiegów kastracji, sterylizacji i znakowania zwierząt

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W związku z wprowadzonymi nowymi zasadami bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, zawiesza się wydawanie skierowań na wykonanie zabiegów kastracji / sterylizacji / elektronicznego znakowania zwierząt do 30 kwietnia 2020 roku.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zabiegów nadal można składać do Urzędu Miasta. Należy zrobić to w formie elektronicznej, pocztą tradycyjną lub wrzucając wniosek do skrzynki podawczej.

Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania: Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania psów i kotów

pila.pl