Zieloni Mieszkańcy Piły apelują: Ograniczmy koszenie traw!

Najnowsze Piła Polityka Wydarzenia

PIŁA. Koło Partii Zielonych w Pile wystosowało do prezydenta miasta petycję z prośbą o ograniczenie lub zaprzestanie koszenia traw na terenach komunalnych.

Oto treść  petycji.

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się z prośbą o podjęcie kroków na rzecz zaprzestania bądź znacznego ograniczenia koszenia traw na terenach komunalnych.

Wszystko wskazuje na to, że w Polsce rozpoczęła się kolejna katastrofalna susza. Wszystko też wskazuje, że w związku ze zmianami klimatu susze staną się u nas zjawiskiem permanentnym. Uważamy, że w tej sytuacji powinniśmy gruntownie przeformułować nasze podejście do zieleni i nasze wyobrażenie o estetyce zieleni.

Pamiętajmy, że idea gładkiego strzyżonego trawnika narodziła się niegdyś w chłodnej i wilgotnej Anglii. W obecnych warunkach pogodowych i klimatycznych estetyka pola golfowego przestała mieć rację bytu. Krótkie strzyżenie odsłania grunt, który tym szybciej wysycha i ulega erozji. Zachowanie wyższej trawy pomoże zachować resztki wilgoci i opóźnić proces erozji.

Kolejnym argumentem za ograniczeniem strzyżenia jest zanikająca bioróżnorodność. Ptaków jest coraz mniej, m.in. dlatego, że coraz mniej mają pożywienia. Większość ptaków żywi się nasionami traw i larwami owadów, które zimują w źdźbłach i łodygach traw. Gładko skoszony trawnik to niemal pustynia biologiczna. Należy pozwolić trawie, żeby się wykłosiła i dojrzała, a niektóre fragmenty pozostawić niekoszone również przez zimę. Będzie to spiżarnia dla ptaków na zimę i wiosnę, dzięki której będą w stanie przetrwać i wykarmić nowe pokolenie.

Zdajemy sobie sprawę, że są miejsca, gdzie koszenie jest niezbędne – np. pobocza dróg. Apelujemy jednak, aby praktykę koszenia i grabienia na terenach komunalnych maksymalnie ograniczyć. Zwracamy uwagę, że będzie to oznaczało także oszczędności finansowe, co w warunkach uszczuplonego w związku z pandemią budżetu nie jest bez znaczenia. Niektóre samorządy już w ubiegłym roku zaczęły nieco ograniczać koszenie i grabienie na swoich terenach. Rzecz w tym, żeby stało się to nie wyjątkiem, lecz praktyką powszechną.

Szanowny Panie Prezydencie, żyjemy w warunkach kryzysu. Stan kryzysu wymaga od nas stosowania innych praktyk, niż te, do których przywykliśmy w warunkach normalności. Apelujemy o podjęcie stosownych decyzji.

Z poważaniem,
Zieloni Mieszkańcy Piły

Podpisali,
Dagmara Hoffmann i Grzegorz Marciniak Jr.
Przewodniczący koła Partii Zieloni w Pile