75 lat temu Niemcy podpisały kapitulację

Najnowsze Regiony Wydarzenia

POLSKA. 8 maja 1945 roku Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację. Tym samym zakończyła się  II wojna światowa w  Europie, która pochłonęła życie ponad 100 milionów ludzi, w tym ponad 6 milionów Polaków.

Berlin skapitulował 2 maja, jednak nie wszystkie oddziały niemieckie złożyły broń. Walki toczyły się jeszcze m.in. w północnej części Włoch oraz w szerokim pasie od wysokości Drezna i Pragi po Innsbruck i Zagrzeb, a także w Norwegii.

5 maja 1945 r. rozpoczęły się rozmowy kapitulacyjne. Alianci zażądali poddania wojsk niemieckich na wszystkich frontach. Dwa dni później – 7 maja 1945 r. – we francuskim Reims podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Stronę aliancką reprezentowali generałowie Walter Bedell, Iwan Susłoparow i François Sevez. W imieniu Rzeszy Niemieckiej akt kapitulacji podpisał gen. Alfred Jodl.

Na jego mocy Niemcy zostały zobowiązane do zaprzestania działań wojennych do 8 maja 1945 r. do godz. 23:01.

Strona sowiecka ze względów prestiżowych i propagandowych zażądała powtórnego podpisania aktu kapitulacji Niemiec. Doszło do tego w nocy z 8 na 9 maja 1945 r. w podberlińskim Karlshorst.

 (Red.)

Źródło: muzeum1939.pl

Pierwsza strona „Głosu Żołnierza” informująca o kapitulacji Niemiec, 8 maja 1945 r. (MIIWŚ)