Wyłudzenia w PARP – kolejna odsłona śledztwa

kraj Na sygnale Najnowsze Wydarzenia

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Gdańska we współpracy z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku zatrzymali  kolejną osobę podejrzaną o udział w procederze wyłudzenia, w latach 2013-2015, dofinansowania unijnego w kwocie ponad 20 milionów złotych do realizacji  projektu  prowadzonego w ramach programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podmiotem, który ubiegał się i w konsekwencji uzyskał dofinansowanie była spółka prawa handlowego z województwa wielkopolskiego prowadząca działalność gospodarczą w dziedzinie produkcji mebli.

Zatrzymany mężczyzna usłyszy zarzuty m.in. prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenia mienia znacznej wartości.

Jest to kolejny wątek w sprawie związanej z ubiegłorocznymi zatrzymaniami  18  osób w sprawie związanej z wyłudzeniem dotacji unijnej w wysokości 27 milionów zł. Dotychczas zarzuty przedstawiono 25 osobom. Wobec dwóch osób stosowany jest tymczasowy areszt.

Łączna wartość wyłudzonych środków unijnych to kwota ponad 47 milionów zł.

Przestępczy proceder kontynuowany był także na etapie rozliczania uzyskanego dofinansowania. Sprawcy przedkładali nieprawdziwe dokumenty dotyczące poniesienia wyższych wydatków niż w rzeczywistości, w tym nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury VAT.

Zatrzymana osoba usłyszy zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA

 Fot. CBA