Kolejne umowy na dokończenie wałeckiej obwodnicy podpisane. Droga będzie gotowa z końcem 2020 roku

Inwestycje Najnowsze Wałcz Wydarzenia

    GDDKiA podpisała dwie kolejne umowy na dokończenie robót na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10. Wraz z nimi ma już zawarte wszystkie najważniejsze umowy z nowymi wykonawcami obwodnicy. Na koniec tego roku planowane jest udostępnienie drogi do ruchu.

Firma Pol-Dróg Drawsko Pomorskie za kwotę 26,5 mln złotych dokończy węzły Wałcz Wschód (DK22), Wałcz Północ (DW163) i Witankowo. Natomiast elementy BRD, bariery, oznakowanie i ogrodzenia wykona za 19,8 mln złotych konsorcjum firm GZD i Saferoad Grawil.

Budowa obwodnicy została wznowiona po tym, jak jesienią ubiegłego roku Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła od umowy z jej wcześniejszym wykonawcą – firmą Energopol Szczecin, która wstrzymała prace przy inwestycji.

Obecnie na obwodnicy pracują już nowi wykonawcy robót na trasie głównej i wiaduktach, z którymi GDDKiA podpisała na przełomie maja i czerwca.

   – Wykonywane są prace na wszystkich wiaduktach nad obwodnicą. Powstają brakujące fragmenty podbudowy z kruszywa. Ruszają również roboty bitumiczne na jezdniach głównych, w pierwszej kolejności na odcinku od węzła Wałcz Zachód do węzła Wałcz Północ, gdzie na niektórych fragmentach nie było wcześniej wykonanych warstw bitumicznych – informuje Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA w Szczecinie.

W ramach umowy podpisanej z firmą Pol-Dróg zostaną dokończone zostaną roboty na węzłach Wałcz Północ, Wałcz Wschód i Witankowo.

   – Roboty będą prowadzone na drogach poprzecznych dla obwodnicy – DW163, DK22 i obecnej DK10, drogi te w rejonie węzłów zostaną przebudowane. Na węzłach Wałcz Wschód i Witankowo powstaną ronda, natomiast na węźle Wałcz Północ skrzyżowania, którymi przez łącznice będzie zapewnione połączenie z obwodnicą. Na wykonanie robót wykonawca będzie miał około trzech miesięcy – dodaje Mateusz Grzeszczuk.

Konsorcjum z liderem firmą GZD ma za zadanie wykonać roboty w zakresie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będzie to przede wszystkim wykonanie brakujących fragmentów barier energochłonnych, oznakowania poziomego i pionowego, ogrodzenia drogi oraz systemu informacji pogodowej. Na wykonanie tych robót wykonawca będzie miał 137 dni – około 4,5 miesiąca.

(Red.)

Fot. GDDKiA