Wiózł minikoparkę, a w niej operatora. Dostał wysoki mandat

Na sygnale Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZŁOTÓW. 43-letni mieszkaniec powiatu złotowskiego na przyczepie podłączonej do samochodu ciężarowego Renault Master przewoził minikoparkę. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że w jej kabinie podróżował operator.

12 stycznia br. policjanci złotowskiej drogówki patrolowali drogę krajową nr 11.

–Kilkadziesiąt minut po godzinie 9. zauważyli jadący z przeciwnego kierunku samochód ciężarowy marki Renault. Ku ich zdziwieniu w transportowanej na przyczepie minikoparce znajdował się mężczyzna. Natychmiast zawrócili i zatrzymali pojazd do kontroli drogowej – relacjonuje podkom. Maciej Forecki z KPP w Złotowie. –Kierowca samochodu próbował wyjaśniać funkcjonariuszom, że jedzie z kolegą na miejsce budowy, które znajduje się niedaleko. Po przeprowadzeniu kontroli drogowej okazało się, że 43-latek nie posiada także wymaganych uprawnień do prowadzenia takiego zestawu pojazdów.

Z uwagi na naruszenie przepisów ruchu drogowego oraz zachowanie, które naraziło na niebezpieczeństwo pasażera, policjanci ukarali kierowcę wysokim mandatem karnym, a na jego konto trafiły punkty karne.

Policja przypomina i apeluje!
Pamiętajmy, że przewóz osób powinien dawać wszystkim pasażerom bezpieczeństwo. Opisane zachowanie kierowcy jest niezgodne z przepisami i stanowi zagrożenie życia i zdrowia.

Przypominamy, że zgodnie z art. 63 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym:

Art. 63. 1. Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem ust. 4. W pojeździe niepodlegającym rejestracji liczba przewożonych osób wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu.
2. Dopuszcza się przewóz osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, pod warunkiem że: 
1) pojazd odpowiada wymaganym warunkom technicznym do przewozu osób;
2) osoby nie znajdują się między ładunkiem a kabiną kierowcy;
3) osoby przewożone są na miejscach siedzących;
4) pojazd nie przekracza prędkości 50 km/h.
3. Zabrania się przewozu osób w przyczepie, z tym że dopuszcza się przewóz:
1) dzieci do szkół lub przedszkoli i z powrotem w przyczepie dostosowanej do przewozu osób, ciągniętej przez ciągnik rolniczy;
2) konwojentów, drużyn roboczych i osób wykonujących czynności ładunkowe w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy pod warunkiem, że:
a) liczba przewożonych osób nie przekracza 5,
b) osoby stojące trzymają się uchwytów,
c) osoby nie znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy,
d) prędkość zespołu pojazdów nie przekracza 20 km/h;
3) osób w przyczepie (przyczepach) kolejki turystycznej pod warunkiem, że osoby te przewożone są wyłącznie na miejscach siedzących.
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do przewozu pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.
5. Kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy. Nie dotyczy to kierującego samochodem ciężarowym, który przewozi osobę w kabinie kierowcy, i kierującego samochodem osobowym, z wyjątkiem taksówki.

Kierowca, który naruszy zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym odpowie za wykroczenie z art. 97 Kodeksu Wykroczeń:

Art. 97. Naruszanie przepisów o ruchu drogowym
Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3.000 złotych albo karze nagany.

(Red.)/KPP Złotów