O rozwoju Złotowa z wiceministrem Piechowiakiem

Inwestycje Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZŁOTÓW. Uruchomienie potencjału terenu inwestycyjnego numer 1 w Złotowie (przy ul. Powstańców) – to jeden z priorytetów Burmistrza Złotowa Adama Pulita.

Rozmowy w tym temacie z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i jednocześnie Pełnomocnikiem Rządu ds. Inwestycji Zagranicznych Grzegorzem Piechowiakiem, toczyły się niedawno w starostwie powiatowym w Złotowie. Uczestniczyli w nich również Starosta Złotowski Ryszard Goławski i Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Julian Brewka.

Dyskutowano głównie o możliwościach i sposobach na pozyskanie inwestorów przez takie ośrodki, jak Złotów. Jak poinformował wiceminister, w jego resorcie trwają prace związane z przygotowaniem koncepcji wsparcia, które ma się bezpośrednio przełożyć na kompleksowe wzmacnianie atrakcyjności takich właśnie terenów i spowodować, że staną się one dla inwestorów interesujące.

Przypomnijmy, zachętę do podejmowania nowych inicjatyw gospodarczych i rozwoju przedsiębiorczości z pewnością stanowi uchwała Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Inwestor, oczywiście pod pewnymi warunkami, może z takiej ulgi korzystać przez okres dwóch lat.

Źródło: zlotow-powiat.pl