TULIŚ otrzymał kolejne dofinansowanie

Najnowsze Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. Gmina i Miasto Jastrowie pozyskała dofinansowanie na utworzenie dodatkowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu.

19 lutego Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski odwiedził Żłobek Miejski TULIŚ w Jastrowiu. Zapoznał się z postępem prac oraz poinformował o przyznanym kolejnym dofinansowaniu.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał kwotę dofinansowania w wysokości ponad 660 tys. zł przy całej wartości projektu ponad 780 tys. zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Drugim źródłem dofinasowania jest Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 i jest to kwota ponad 250 tys. zł. przy łącznej wartości projektu ponad 320 tys. zł.

Gmina i Miasto Jastrowie na utworzenie żłobka miejskiego pozyskała łącznie ponad 2,4 mln zł dofinansowania z obu wspomnianych wyżej źródeł. Żłobek Miejski TULIŚ docelowo będzie przygotowany dla 35 dzieci w wieku do lat 3 z terenu naszej gminy. Żłobek rozpocznie swoją działalność od kwietnia 2021 roku dla pierwszych 20 dzieci. Realizacja kolejnych projektów w 2021 roku pozwoli na przyjęcie dodatkowych 15 osób –  mówi Małgorzata Krause z UGiM w Jastrowiu.

 (Red.)/UG i M Jastrowie