Umowy podpisane

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

TUCZNO. 23 marca podpisano cztery umowy na realizację tegorocznych zadań publicznych na terenie Gminy Tuczno  przez organizacje pozarządowe.

Umowy dotyczą:

-Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży z terenu Gminy Tuczno poprzez prowadzenie działalności w dyscyplinie piłki nożnej,

-Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Tuczno poprzez prowadzenie działalności w dyscyplinie lekkoatletyki, piłki nożnej, unihokeja dziewcząt i chłopców oraz tenisa ziemnego.

-Wspierania działań w zakresie organizowania imprez rekreacyjnych i krajoznawczych,

-Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ( prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej 13 godzin tygodniowo).

Umowy podpisano z Fundacją LIDER WAŁECKI, Kołem Gospodyń Wiejskich „Ma-Lwa” oraz Uczniowskim Klubem Sportowym „Tygrysy”.

„Bardzo się cieszymy, że wygrałyśmy konkurs na realizację zadania publicznego w gminie Tuczno, dotyczący wspierania działań w zakresie organizowania imprez rekreacyjnych i krajoznawczych. Naszą propozycją jest wycieczka historyczna z przewodnikiem po zabytkowych miejscach w Tucznie, dla osób które wezmą udział w wydarzeniu przygotujemy też integracyjny poczęstunek i inne niespodzianki” –  napisały na Facebooku panie z KGW „Ma-Lwa”.

Corocznie organizacje, które pokazują swoją aktywną działalność na rzecz mieszkańców Gminy Tuczno i z ich udziałem mogą liczyć na wsparcie Urzędu Miejskiego.

 (Red.)
Źródło:tuczno.pl