7 zdemoralizowanych dziewczyn pójdzie pod sąd

Na sygnale Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Na podstawie doniesień medialnych oraz zebranych przez funkcjonariuszy materiałów ustalone zostały personalia siedmiu nieletnich dziewczyn, które w ostatnim czasie, w sposób szczególny wykazały przejawy demoralizacji w stosunku do mieszkańców Piły.

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej opublikowany został film, na którym widać jak nieletnie dziewczyny urządziły sobie zabawę, kładąc się na jezdni jednej z najbardziej ruchliwych ulic Piły. Sytuacja, która została opublikowana w sieci – jak podkreśla sierż. Wojciech Zeszot, p.o. oficera prasowego KPP w Pile – nie była jednak jedynym wybrykiem, którego dopuściły się nieletnie.

–Funkcjonariusze Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii niezwłocznie ustalili personalia dziewczyn, które stwarzały zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Jak się okazało, opublikowany w internecie film nie był tylko jednorazowym incydentem. Ostatecznie ze sprawą miało związek siedmioro dziewcząt w wieku od 11 do 13 lat, które w różnych konfiguracjach zachowywały się w sposób wykazujący wysoki stopień demoralizacji. Nieletnie m.in., używały słów wulgarnych i obraźliwych w stosunku do przypadkowych osób, pluły na przechodniów, spożywały alkohol, a także wchodziły bez pukania do przypadkowych domów i pod pretekstem skorzystania z toalety zamierzały dokonać kradzieży – mówi W. Zeszot.

Zebrany przez policjantów materiał pokazał także, że związane ze sprawą nieletnie sprawiały szereg problemów wychowawczych w szkołach.

–Wobec jednej z nich prowadzone jest odrębne postępowanie w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej pracownika oświaty – dodaje sierżant Zeszot.

Cała siódemka za swoje zachowanie odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich, który zadecyduje o zastosowaniu wobec dziewczyn odpowiednich środków wychowawczych.

(Red.)
(fotografia – fragment filmu/źródło internet)